Bistro ’t Apertje

Damse Vaart Zuid 223 – 8310 Sint-Kruis Brugge – België | BTW.: BE 0740.338.048 | RPR Gent, Afdeling Brugge
Tel.: +32 50 35 00 12 | E-mail: info@apertje.be |

Dit privacybeleid geeft de procedure weer die wordt gehanteerd voor de verwerking van persoonsgegevens betreffende de producten en diensten van Bistro ’t Apertje.

Bistro ’t Apertje respecteert de privacy van bezoekers en klanten en draagt zorg voor persoonlijke informatie en behandelt deze vertrouwelijk. Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met dit Privacybeleid.

Bistro ’t Apertje is niet verantwoordelijk voor het Privacybeleid van sites en bronnen die geen eigendom zijn van Bistro ’t Apertje. (Derden)

Bistro ’t Apertje behoudt zich steeds het recht voor om dit Privacybeleid aan te vullen en/of te wijzigen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om zelf regelmatig ons privacybeleid door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Dit Privacybeleid werd het laatst bijgewerkt op 29 maart 2024.

1. Verwerking:
Bistro ’t Apertje verkrijgt persoonsgegevens op diverse manieren:
Categorie 1: IP-adres
Categorie 2: via cookies
Categorie 3: uw gegevens ontvangen via ons contactformulier
Categorie 4: uw gegevens ontvangen via ons nieuwsbriefformulier

De website maakt gebruik van cookies die een aantal data verzamelen, indien de bezoeker hiervoor zijn toestemming geeft. Voor verdere bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie ons cookiebeleid hieronder.

2. Doeleinden:
We gebruiken de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor volgende doeleinden:

Categorie 1: door middel van anonieme statistieken, waar geen specifieke personen mee geïdentificeerd kunnen worden, analyseren en verbeteren we de website en de dienstverlening.
Categorie 2: functionele, niet-functionele en aanvullende cookies enkel indien er vooraf expliciete toestemming werd verkregen.
Categorie 3: de gegevens die door de bezoeker in kwestie via ons contactformulier bezorgd werden, worden 3 maanden bewaard.
Categorie 4: de gegevens door de bezoeker verstuurd via ons nieuwsbriefformulier worden bewaard tot die zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief. Het betreft: naam, voornaam en e-mailadres. Hiermee geeft deze te kennen ingeschreven te willen zijn voor onze nieuwsbrief en dat die gegevens zullen gebruikt worden voor het versturen van onze nieuwsbrief.

3. Doorgifte aan derden:

Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zullen deze nooit verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij wij met u anders zijn overeengekomen.

4. Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen onze firma en de bezoeker/klant.

5. Rechten
5.1. Recht van toegang en inzage:
Bezoekers en/of klanten hebben het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van hun persoonsgegevens, alsook voor welke doeleinden onze firma gebruik maakt van hun persoonsgegevens.
5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
Bezoekers en/of klanten hebben het recht hun persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Bistro ’t Apertje. Bezoekers en/of klanten kunnen Bistro ’t Apertje steeds verzoeken hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Bezoekers en/of klanten erkennen hierbij dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
5.3. Uitoefening van rechten:
Bezoekers en/of klanten kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met Bistro ’t Apertje, hetzij per e-mail naar info@apertje.be of per post naar Bistro ’t Apertje.
5.4. Recht om klacht in te dienen:
Klanten en/of bezoekers beschikken over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid
6.1. Wij maken gebruik van diverse veiligheidsmaatregelen, die toegepast worden op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
6.2. In geen geval kan onze firma aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
6.3. Klanten en/of bezoekers dienen te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, wat betreft het gebruik van hun toestellen en toegang tot bepaalde applicaties. De klanten en/of bezoekers zijn als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf hun toestel, IP-adres en van hun identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Webshop – Events

De informatie dat u doorgeeft wordt bewaard om uw aankopen, bestellingen en onze evenementen vlot af te handelen. Deze informatie wordt nooit aan derden doorgegeven. Uw data wordt behandeld net als een contactformulier, info hierboven. Bij elk order geeft u te kennen akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.